Polska Liga Koszykówki - sezon 2023: Zapowiedź i analiza

Polska Liga Koszykówki

Polska Liga Koszykówki (PLK) to najwyższa klasa rozgrywkowa w polskiej koszykówce. W sezonie 2023 czeka nas wiele emocjonujących zmagań na parkietach w całym kraju. W tym artykule przyjrzymy się drużynom, zawodnikom, a także najważniejszym wydarzeniom związanych z sezonem 2023 w PLK.

Drużyny i zawodnicy

W sezonie 2023 PLK liczyć będzie 18 drużyn, które będą walczyć o tytuł mistrza Polski. Wśród nich znajdziemy zarówno utytułowane kluby, jak również te, które dopiero próbują wywalczyć swoje miejsce w elicie polskiej koszykówki. Do najbardziej utytułowanych drużyn należą Anwil Włocławek, Asseco Arka Gdynia, Stelmet Zielona Góra oraz Polski Cukier Toruń.

W sezonie 2023 zobaczymy na parkietach wielu utalentowanych zawodników, zarówno tych znanych z poprzednich sezonów, jak i młodych, obiecujących koszykarzy. Wśród nich warto wymienić takie nazwiska jak Mateusz Ponitka, Adam Waczyński, A.J. Slaughter czy Łukasz Kolenda. Z pewnością będą to jedne z głównych gwiazd nadchodzącego sezonu PLK.

Regulamin

§ 1. Cele

1.1. Celem Polskiej Ligi Koszykówki (PLK) jest rozwój koszykówki w Polsce, promocja sportu, edukacja poprzez sport, wychowanie młodzieży w duchu fair play oraz organizacja i prowadzenie rozgrywek ligowych.

§ 2. Organizacja

2.1. PLK jest organizacją sportową, która działa na podstawie przepisów prawa polskiego i międzynarodowego oraz własnego statutu.

2.2. PLK jest samorządną organizacją sportową, która działa niezależnie od innych organizacji i podmiotów.

2.3. Organami PLK są:
a) Walne Zebranie Delegatów,
b) Zarząd PLK,
c) Komisja Rewizyjna.

§ 3. Rozgrywki

3.1. Rozgrywki ligowe prowadzone przez PLK odbywają się w oparciu o przepisy FIBA oraz przepisy PLK określone w regulaminie rozgrywek.

3.2. W skład PLK wchodzą drużyny z całego kraju, które spełniają wymagania regulaminu rozgrywek.

3.3. Mecze rozgrywane są w systemie mecz i rewanż, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez PLK.

§ 4. Zasady uczestnictwa

4.1. W rozgrywkach PLK mogą brać udział drużyny, które złożą odpowiedni wniosek i spełnią wymagania regulaminu rozgrywek.

4.2. Drużyny biorące udział w rozgrywkach PLK muszą mieć zapewnioną infrastrukturę do przeprowadzenia meczów, spełniać wymagania regulaminu rozgrywek oraz mieć ważną licencję na grę w ligach zawodowych.

§ 5. Sędziowanie

5.1. Sędziowie prowadzący mecze w ramach rozgrywek PLK muszą być licencjonowanymi sędziami zgodnie z przepisami FIBA.

5.2. Decyzje sędziów podczas meczów w ramach rozgrywek PLK są ostateczne i niepodważalne.

§ 6. Dyscyplina

6.1. W przypadku naruszenia przepisów regulaminu rozgrywek, drużyny mogą zostać ukarane przez PLK.

6.2. Kary za naruszenie regulaminu rozgrywek mogą obejmować:
a) Utratę punktów,
b) Karę finansową,
c) Wykluczenie z rozgrywek,
d) Inne kary, zgodnie z regulaminem rozgrywek.

§ 7. Postanowienia końcowe

7.1. Regulamin rozgrywek PLK może być zmieniany jedynie przez Walne Zebranie Delegatów PLK, zgodnie z przepisami statutu.

7.2. Wszelkie spory wynikłe z interpretacji lub zastosowania regulaminu rozgrywek PLK rozstrzygane są przez sąd polubowny działający przy PLK.

7.3. Regulamin rozgrywek PLK oraz wszelkie zmiany w nim wprowadzane są ogłaszane publicznie i publikowane na stronie internetowej PLK.

7.4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozgrywek PLK stosuje się przepisy FIBA oraz przepisy prawa polskiego.

7.5. Regulamin rozgrywek PLK obowiązuje od dnia jego ogłoszenia i jest wiążący dla wszystkich uczestników rozgrywek.

Zmiany w regulaminie

W sezonie 2023 w PLK zostaną wprowadzone pewne zmiany w regulaminie rozgrywek. Między innymi zwiększona zostanie liczba drużyn uczestniczących w rozgrywkach do 18, a także wprowadzony zostanie nowy system play-off, który ma na celu zwiększenie emocji i rywalizacji w końcowej fazie rozgrywek.

Oczekiwane wydarzenia sezonu 2023

W nadchodzącym sezonie Polskiej Ligi Koszykówki oczekujemy wielu emocjonujących spotkań. Nie tylko zmagania o mistrzostwo Polski będą przyciągać uwagę kibiców, ale także rywalizacja o miejsca w play-off oraz walka o utrzymanie w lidze. Warto będzie również śledzić rozwój młodych zawodników oraz ewentualne sukcesy polskich drużyn na arenie międzynarodowej.


Jesteśmy zawsze na bieżąco, by dostarczyć Ci najnowsze informacje. Bądź na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami sportowymi publikowanymi na portalu Punkt Sportu. Śledź nas regularnie!

(c) by Punkt Sportu, 2023